Màng xốp hơi, bóng xốp, xốp bong bóng, xốp nổ size 20cm*100m - Gumato
0906.97.97.24