Cuộn màng xốp hơi 1.4m x 100m - Gumato
0906.97.97.24