Băng Keo 200 yards*2kg màu Trong (1 cây = 6 cuộn) - Gumato
0906.97.97.24