Màng xốp hơi ghép nhôm hai mặt A2 1,55m x 40m - Gumato
0906.97.97.04