Cuộn màng xốp hơi 1m x 100m - Gumato
0906.97.97.24